středa 13. ledna 2010

Výpověď za šálu s nápisem Dělnická strana

Včera sdělovací prostředky uveřejnily fotografie, na které je pražská tramvaj se šálou "Dělnická strana" za předním oknem. Představitelé dopravního podniku ihned akci označili za propagaci politických názorů a řidiče chtějí propustit. Dnes se objevila zpráva, že právní oddělení DPP již na výpovědi pracuje.

Nechci soudit, zda-li je řidič příznivec této strany. Stejně tak nechci řešit, zda-li si šálu sušil, jak tvrdí, anebo to byla provokace. Já bych si na sebe například tuto šálu nikdy nevzal, ale propouštět někoho za toto, mi přijde skutečně přehnané. Navíc otvíráme dveře nebezpečnému precedentu. Může být vyhozen i ten, kdo přijde do práce s logem jakékoliv politické strany? Nebo stačí jakákoliv firma? Nebo bude stačit hlásit nevětšinové názory i ve svém volném čase? Pokud by procházel tramvaj a rozhazoval letáky, mluvil do interkomu, tak budiž, ale mít šálu za předním sklem...

Dělnická strana, ač je jakákoliv, je v tuto chvíli legální uskupení občanů a nemělo by být normální kohokoliv z jejich sympatizantů postihovat. Opačná situace samozřejmě bude, pokud ji soud prohlásí za nezákonnou a rozpustí ji. Ctím svobodu slova a doufám, že případné skutečné propuštění řidiče bude v případném soudním jednání označeno za nezákonné.