neděle 10. července 2011

Jak ČSOB přichází o zákazníky

4.7. jsem měl, zřejmě stejně jako polovina národa, dovolenou. Druhý den v tomto roce. Pro ty s krátkou pamětí připomínám, že bylo neuvěřitelně ošklivo, zima déšť, prostě hnus. Tak jsem se vydal na úřady – pošta, dopravní inspektorát, banka. Čekal jsem problémy všude, ale že se vyskytnou v poslední instituci, jsem nečekal.

V ČSOB mám účet přes 10 let, začínal jsem účtem Junior, Student a nyní mám účet Student Plus. K němu jsem si časem pořídil také dolarové konto s kartou a pojištěním Exclusive, takže jsem bance už nějaké korunky na poplatcích zaplatil a to, že už několik let nedostávám žádné úroky, nezmiňuji. Pojištění i kartu jsem po 2 letech zrušil, protože převážily nevýhody nad přínosy. V září se ale chystám do zahraničí a tak jsem si říkal, že bych rád nějaké pojištění přeci jen sjednal. Navíc mi přišel z banky dopis, že mi v září skončí bezplatné vedení konta a v prosinci, v den mých 28 narozenin, zanikne konto úplně.

Vešel jsem do banky a na dotykové obrazovce si zvolil odpovídající položku. Než jsem se stačil posadit, tak už moje číslo blikalo u jedné přepážky. Šok vzhledem k minulé návštěvě, kde jsem v prázdné bance čekal 10 minut, než si dvě bankovní úřednice dovypráví příhody z dovolené. Vylíčil jsem své problémy, že mi bude končit konto, a že bych chtěl sjednat pojištění. Dozvěděl jsem se, že v prosinci má studentská karta definitivně skončí, nelze nijak prodloužit ani převést a s ní zanikne vše, co se s ní pojí, tedy i případné pojištění.

“Je to tedy tak, že zaplatím za pojištění a po skončení platnosti karty mi bude poměrná částka vrácena?”, zeptal jsem se.

“Ano, ale pro jistotu se zeptám kolegyně.”, dostal jsem nadějnou odpověď.

“Ne, to nejde, nic zpátky nedostanete.”, potěšila mne kolegyně.

“Není to nelogické? Zaplatím Vám službu na rok, budete mi ji poskytovat pouze 3 měsíce a nic mi nevrátíte?”, zkoušel jsem to dál.

“Ne, karta končí a poplatky zpět nevracíme.”, dostal jsem opět zápornou odpověď.

Pokud tato banka funguje tímto způsobem, pak se toho nechci účastnit. Začal jsem si tedy hledat nový ústav a mimo jiné jsem hledal, jak to tedy s vracením poplatků je. Nalezl jsem tento případ: http://www.bankovnipoplatky.com/kdyz-se-nedate-budou-nas-banky-respektovat-9810.html Klient řešil prakticky totožný případ a řešením je odkaz na zákon č. 284/2009 Sb. §97, kde se praví:

§ 97- Je-li úplata za poskytování platebních služeb stanovena pevnou částkou za určité  období, náleží poskytovateli v případě výpovědi rámcové smlouvy pouze poměrná část této úplaty za dobu do zániku rámcové smlouvy.

Podivné, že pracovnice banky neznají zákony, které přímo ovlivňují výkon její práce. Zřejmě si tedy vrácení poplatku dokážu obhájit, ale stále ještě nejsem přesvědčen o správnosti setrvání u tohoto ústavu. Z porovnání na serveru www.mesec.cz mi nejlépe vyšla Raiffeisenbank, která, pokud máte dostatečný obrat na účtu, nabízí vedení účtu a další věci zdarma. Navíc má své filiálky i v nákupních centrech, takže mají velice flexibilní otvírací dobu – v některých případech soboty i neděle (Palladium, Zličín, Letňany…).

Počkám ještě o vyjádření ČSOB, ale zřejmě mi tato situace otevřela oči a 90 korun, které chce ČSOB za Aktivní konto, neobjednám. Líbí se mi Exkluzivní konto, ale na to nemám potřebnou hotovost a pochybuji, že by mi banka pro mé modré oči limit snížila ;) Nevěřím, že bych za doplňkové služby u Raiffeisenbank utratil více, než oněch 90 korun měsíčně. I když cena za příchozí SMS z banky 4 koruny se mi zdá skutečně přemrštěná :(

Žádné komentáře: