neděle 2. června 2013

2013 Povodně v Praze – bude se opakovat historie?

Je tomu necelých 11 let a je to tu zase – Praze hrozí velká povodeň. Že k něčemu takovému dojde je jasné už tři dny, meteorologické modely se bohužel plní docela přesně. Díky předchozím dešťům je půda nacucaná jako houba a každý trochu rozumně smýšlející člověk ví, co to znamená. Voda se nemá kam vsáknout a teče po povrchu jak po igelitu. Když k tomu přičteme to, že celá Česká kotlina je v rozvodí Labe, máme tu problém…

Po předchozí zkušenosti už víme, co velká voda dokáže a jak bychom se měli zhruba chovat, přesto někteří blázni jezdí v rozvodněných tocích na kánoích a občas se i někdo, zcela zbytečně, utopí. Vedení Prahy se více stará o vyjednávání koalice, než o bezpečnost občanů a ochranu majetku. Jak jinak si vysvětlit to, že protipovodňové zábrany se zvolna začaly stavět až dnes ráno, místo toho, aby stavba začala již včera. Pohled na hasiče, kteří staví protipovodňovou hráz po kolena ve vodě, je tristní. Proč…

Další kapitolou je kaskáda a její odpouštění. Jak to s ní je, došlo k velkému odpouštění, nebo ne? Na stránkách povodí Labe jsem zjistil, že to s tím odpouštěním nebylo tak horké (http://www.pvl.cz/portal/sap/cz/index.htm). K velkému odpouštění došlo až dnes, kolem 1900 hodiny. Proč nedošlo k radikálnějšímu odpuštění? Je pravda, že aktuální průtok přes 2000m3/s je tak velký, že by odpuštěný objem stejně rychle vyplnil, ale třeba by se křivka průtoku zploštila a kulminace by byla nižší.

Pan premiér Nečas měl moc pěkný proslov, nezapomněl poděkovat všem hasičům a záchranářům, ale trochu mi chybělo několik důležitějších rozhodnutí a rad. Například rada, aby si všichni v ohrožených oblastech připravili evakuační zavazadlo, nakoupili balenou vodu a konzervované jídlo, které pár dní vydrží. MHD v Praze by během výluky měla být také zadarmo a čekal bych větší zájem o dobrovolníky. Věřím, že by se našla spousta lidí, kteří by na výzvu zareagovali a šli pomáhat. Povodňové bariéry by tak mohly stát mnohem rychleji a záchranné složky by nemusely být tak přetížené.

Metro je v tuto chvíli již částečně uzavřené, náhradní doprava připravena, uvidíme, co se bude dít zítra. Snad se historie nebude opakovat a průtok se zastaví pod hodnotou 3000m3/s.