čtvrtek 18. září 2008

Petersik opět zasahuje

Předevčírem došlo k předávání výtahů. Účastnili se ho zástupci firmy i našeho domu. Zkoumali, jestli jsou výtahy v pořádku, jestli nevydávají nadměrný hluk, svítí všechna světýlka a tak podobně.
Součástí kontroly byl také test výpadku proudu.
"To Vám ukážeme, v tom není problém. Vypadne proud a výtah sám dojede do nejbližší stanice a dveře se otevřou.", řekl zástupce fy. Petersik.
"Zkusíme to, vlezeme dovnitř a vy vypnete proud.", řekl druhý.
"Hele, to radši ne, co kdyby se něco stalo.", na to první.
"Dobře, kde máte jističe? Pošleme ho do třetího patra a po cestě odpojíme proud."
...
Následovalo zjišťování, kde je hlavní vypínač pro vchod a kde pro výtah, nicméně nakonec se věc podařila.
...
"To je zvláštní, v tom výtahu nic nesvítí?", ptal se náš zástupce.
"No ono je tam takové malé světýlko, uvidíte, že se výtah sám za chvíli rozjede.", na to technik.
...
Po 5 miutách neustálého ubezpečování došlo předávajícím, že se asi nedočkají a povolili zapnutí výtahu.
"No víte, ono to asi trvá chvíli déle, než zjistí, že nemá proud, ale počkejte, já zavolám technikovi, který to tady montoval... Hele, Fando, čau, tady Michal, jsme tu na adrese XXX, jak's to tu v pondělí dělal, to nouzový dojíždění. Co je s tím? Cože, vy jste odvezli baterky? To si děláš pr..l, ne? Já to tady předávám a vypadám jako naprostej de..l. Tak ti pěkně děkuju.", ukončil rozhovor předávající.
"Víte, ono to vedle určitě bude fungovat, tady to určitě dají do pořádku", byla poslední slova, než se celý hlouček odebral do vedlejšího vchodu.

Je vidět, že firma Petersik zaměstnává opravdové odborníky, kteří jsou dobře informovaní o stavu prací na projektech. Výtahy měly být předány před 2 měsíci.

Jména všech zúčastněných jsou smyšlená a podobnost se skutečnými by byla čistě náhodná.

Žádné komentáře: